• Na tvorbě těchto webových stránek se nadále pracuje

1# Úvod k e-koruně

První video sděluje všem lidem, že existuje jednoduché řešení všech velkých bolestí současné ekonomiky.

Co jsou ty bolesti?

1. Nerovnost - neexistuje žádná ekonomická spravedlnost. S dobrým nápadem se kolikrát můžete zahrabat, protože buď nedostanete žádný úvěr nebo vám napaří šílené úroky.

2. Daňové zatížení - jak se pracuje s myšlenkou, že vám více než polovinu vezme stát? Když se následně dovíte, že se i část vašich daní přesouvá v krabici od vína k lidem, kteří neudělali v zásadě nic dobrého?

3. Nekonečná inflace - řízená inflace. Úmyslně přibývá peněz, aby měly nižší hodnotu. Od roku 1993 se počet korun českých znásobil sedmkrát. Mzdy se šplhaly taky nahoru, ale ne tak stejně ze 6000 na 28000. To je 4,6krát. A ceny? Například nyní předražené máslo zdražilo pouze 2krát. Možná se to zdá v pořádku, ale není. Když není rovnováha, není spravedlnost. Když chovatel krav dostane pouze dvounásobek ceny po 24 letech, kdy se hodnota koruny sedmkrát zhoršila a mzdy narostly 4,6krát, jakou má asi životnost? Takhle se ničí soběstačnost státu a jeho občané upadají do dluhové pasti. Existuje řešení! Sledujte a čtěte dále. Nelze dále zavírat oči, když existuje řešení. Pomůžete nejen sobě.