• Na tvorbě těchto webových stránek se nadále pracuje

5# E-koruna v praxi

Takhle E-KORUNA bude fungovat. Pracující člověk bude dostávat na výplatu celou mzdu (označovanou jako superhrubá). Například nynější čistá mzda 11296 Kč bude 17956 E-KORUN plus 5000 E-K za spoluvlastnictví Centrální Lidové Banky. Celkový příjem se zvýší dvakrát, na 22956 E-KORUN měsíčně. U důchodců je to ještě více, protože kromě zdvojnásobení současného důchodu, bude připočtena ještě ona částka 5000 E-KORUN. Důchodce, který nyní pobírá 10000 Kč měsíčně bude mít příjem 25000 E-KORUN. U podnikatelů je to možná ještě více, protože tím, že mizí DPH a daň z příjmů, časem i spotřební daň. Sníží se tak celkové náklady a tím porostou zisky. Budeme apelovat na podnikatele, aby úměrně tomu zvyšovali platy svým zaměstnancům. Jak je to možné? Kde se ty peníze berou? Bude hodnota E-KORUNY opravdu 1:1? Celkový objem E-KORUN v oběhu je stanoven na 700 000 E-K za každého občana. Dnes žije v ČR cca 10 500 000 obyvatel. Objem E-KORUN bude tedy 7350 miliard E-KORUN. Podle ČNB byl objem Kč v oběhu 7193 miliard. Vzhledem k neustálému nárustu Kč v oběhu (12/2016 6800 miliard Kč) to znamená, že E-KORUNA bude v optimální výši v zájmu zachování stávajících cen. Takže známe množství E-KORUN celkově. Na konci měsíce dojde ke zdanění 5% z celkového zůstatku na všech účtech. A to je 367,5 miliardy E-KORUN. V přepočtu na měsíc je současný státní rozpočet včetně výdajů zdravotních pojišťoven okolo 125 miliard Kč. I méně zdatnému v matematice vychází výsledek téměř třikrát vyšší. Jak je to možné? Naprosto jednoduše. Daní se to, co se mělo danit vždy a to jsou peníze, nikoli pracovitost, šikovnost (daň z příjmů), majetek (daň z nemovitostí), zboží (daň z přidané hodnoty) nebo dokonce zdraví (zdravotní pojištění). Změní se i celkový pohled na peníze a zvýší se přitom jistota každého občana. Peníze se stanou černým petrem, kterého je třeba se zbavit. Ale upřímně si každý řekněte, kolik vám zbývá den před výplatou? Jaká to bude hrůza, když z toho ubude 5%?

První platforma, kde je možné nákupem získat první E-KORUNY a stát se tak prvním spolumajitelem budoucí CLB (Centrální Lidové Banky).

Marek

Dobrý den, všechno se to jeví hrozně fajn a dává to smysl, ale jak toho chcete dosáhnout? Myslím si totiž, že těm nahoře to takhle vyhovuje.