• Na tvorbě těchto webových stránek se nadále pracuje

6# Jak můžu pomoci

Když jsme se dostali až sem, tak víme, jaké jsou chyby a víme i jak ty chyby napravíme. Problém je, že toho nedosáhne jeden člověk sám. Nemůže to udělat ani tisíc lidí. Jestliže chceme dosáhnout změny takového významu, je potřeba spojit své síly.

Když nastane zemětřesení, tak se objeví něco, co dělá lidi lidmi. Pomáhají si... Ekonomika, tak jak ji máme dnes je svým způsobem přírodní katastrofa a lidé se nyní spojí, aby si pomohli.

Jakékoli peníze jsou energie. Energie, která může udělat mnoho dobrého, ale i zlého. Energie je nosičem informace. Současné peníze nenesou dobrou informaci. Rozdělují společnost a to není dobré. Proto společně stvoříme nové peníze, které ponesou informaci o záchraně, pomoci a naději.

Uvědomujeme si, jak špatný je současný monetární systém. Učinili jsme první krok.
Našli jsme životaschopné řešení. Druhý krok. Poslední krok je oživení E-KORUNY. Je dost těžké podat lidem zprávu, že existuje způsob, jak vyřešit v zásadě všechny problémy. Jelikož vše se sebou souvisí, uzdravením jádra problému, uzdravíme celou společnost. E-KORUNA je prostředek jak pomůžu sám sobě a tím zároveň pomůžu všem lidem a hlavně planetě na které společně žijeme.

Český národ se stane průkopníkem nového a lepšího ekonomického systému. Systému rovnosti a sounáležitosti.

Nemůžeme to udělat sami. Potřebujeme Tě! První zboží a služby Tě neoslovují? Nevadí. Během krátké chvíle půjde pořídit cokoli.
Není nutné ihned nakupovat a tím tvořit první E-KORUNY.
Prvořadým úkolem je šířit informaci. Šířit zprávu, že jsme společně našli řešení. Ano, tím, že jsi dočetl až sem, se stáváš neoddělitelnou součástí těchto změn.

Stejně jak jednoduchá je samotná E-KORUNA, stejně jednoduchý je úkol pro ty, kteří chtějí pomoci nejen sobě: řekni své rodině, přátelům a známým, že jsi ji objevil. Poděl se o informaci, která jednou provždy napraví svět.