E-koruna O PROJEKTU

 • E-koruna je ryzí energie.
 • E-koruna nejsou obyčejné peníze, je to ryzí oběživo.
 • E-koruna lidi spojuje.
 • E-koruna eliminuje chudobu.
 • E-koruna řeší důchodovou problematiku efektivně a jednou provždy.
 • E-koruna řeší výběr daní efektivně a spravedlivě bez výjimek.
 • E-koruna naplňuje a proměňuje tři slova ve skutečnost:

SOUČINNOST – SOUDRŽNOST – SOUNÁLEŽITOST


 

Projekt E-koruna.

Práce na tomto projektu se provádí výhradně s Láskou. Čeština pro tento druh Lásky nemá výraz, proto bychom to rádi objasnili. V řečtině pro ni existuje výraz „Agapé“, a je to láska nesobecká, láska pečující, láska bezpodmínečná, všeobecná láska k lidem a mezi lidmi. „Agapé“ (laskavost, oddanost)   – pečující vztah, sladění vzájemných potřeb, v novodobém kontextu „pravá láska“ / dále jen Láska.

Ramena tvoří Součinnost a Soudržnost. V základech leží Sounáležitost. Všechny tyto, řekněme, ingredience jsou nadmíru důležité. Láska je prapůvodní silou vesmíru, Láska je tvořivá a vše spojující. Abychom mohli s Láskou budovat, potřebujeme spolupracovat, a aby dílo přežilo věky, je potřeba držet při sobě. To už budeme vědět, že patříme do skupiny lidí, kteří si vzpomněli. Kteří se probudili ze strachu do krásného dne prozářeného Láskou, kde konkurenci nahradila spolupráce a kde brzda lží je nahrazena všeobjímající Pravdou.

Lidé E-koruny mají řešení. E-koruna je řešení. Nejdříve vymýtíme chudobu. Chudoba je důsledkem nerovnosti podmínek a příležitostí. Daně jsou nastaveny způsobem, který vrhá chudé do ještě větší chudoby. Navíc chudobou jsou často postiženi staří a nemohoucí lidé.     

To jsou základní věci, které E-koruna mění. A mění je způsobem, který je v souladu s ekonomikou celého kosmického prostoru. Je to ekonomika, která dala vzniknout hvězdám, planetám, ale hlavně životu. E-koruna je přímo závislá na životě a neustávajícím koloběhu energie peněz. Z toho vzniká až zázračná hojnost pro všechny, ale zázrak to není. Je to příroda, která nám to dnes a denně dokazuje. Z jednoho zrnka obilí vyroste klas s desítkami dalších zrn. Stromy plodící desítky let desítky kilogramů plodů ročně. Proč? Jak? Odpovědí je energie. Ano, neustálý koloběh energie a její přeměna tu na zrno, tu na jablko. Tou životodárnou energií je voda. Voda ale není v pohybu jen tak sama od sebe. Svou nezanedbatelnou roli zde sehrává slunce ve spolupráci s gravitací.

Pro pochopení si tyto mocné síly dáme do podobenství ekonomiky E-koruny. Tak snadno každý pochopí naši inspiraci v přírodě. Voda je v přeneseném slova smyslu E-korunou, tedy penězi, ale ne obyčejnými, je to ryzí oběživo. Slunce, to je Láska a gravitace jsou lidské potřeby. Všechny tři složky musí být přítomné, jinak by se vše zastavilo. Co jsou peníze, ví každý. Stejně tak víme, co a jaké jsou lidské potřeby, tedy ty, pro které užíváme energii peněz. Ale jakou roli zde hraje Láska? Tedy v přeneseném smyslu slova slunce? Láska nám dává nekonečnou energii. Láska, to je dávání. Když něco dáváte s Láskou, tak se vám to mnohonásobně vrátí. Ne z vypočítavosti, ale dle zákona přitažlivosti. Sluncem E-koruny, nekonečnou Láskou, je denní úpis. Stejně jako Láska, pravá Láska s velkým L, nezná výjimky. Úpis u E-koruny také nezná výjimky a týká se všeho a všech stejně. 1,643 promile z každého účtu se každý den upíše, aby se vzápětí vše rozdělilo zpět. S Láskou se dělíme, abychom s Láskou mohli přijmout. Bez odpařování by nemohl padat déšť. Stejně jako déšť přináší život, tak půlnoční rozdělování nejdříve vymýtí chudobu a zajistí slušné prožití stáří. Současně zde vzniká také povědomí u všech lidí, jak hospodařit s touto životodárnou energií. To vše naprosto přirozeně a nenásilně. Tím to však nekončí. Díky kompatibilitě s kosmickým zákonem ekonomie, bude brzy E-koruna dávat energii do zdraví obyvatel, vzdělání a nakonec do všech sfér našich potřeb. A ne trochu nebo dostatečně, ale opravdu štědře.

Proč? Protože příroda je štědrá a E-koruna je v jejím souladu. Protože Láska podporuje život a Láska je nekonečná a její energie nevyčerpatelná.

Jaký je princip E-koruny?

E-koruna není nová měna! Je to ta stejná Česká Koruna jak ji znáte, jen se v prostoru E-koruny mění její charakter. Česká Koruna se na účtech E-koruny mění v Elektronickou směnku. Na začátku 1,- Kč = 1 E-koruna. Nemůže existovat jediná E-koruna (Elektronická směnka), která by nebyla krytá Českou Korunou. Na základě vkladu Českých Korun na krycí účet je připsán přímo úměrný počet E-korun. Ty jsou použitelné v síti E-koruny, a tím, že jsou kryté skutečnou státní měnou, jsou i směnitelné zpět na Českou Korunu. Směna zpět je provedena s poplatkem ve výši 1,643%. Vždy o půlnoci se z každého zůstatku na účtu provede úpis ve výši 0,1643% (to odpovídá 1,643 korun z každé tisícikoruny). Tento úpis v budoucnosti nahradí veškeré daně a poplatky. Ihned po provedení úpisu dojde k přerozdělení zpět k uživatelům E-koruny. Nejvýhodnější je tedy mít před půlnocí zůstatek ve výši nula E-korun.

Na samotném počátku, tedy na první úrovni, se celých 0,1618% dělí mezi uživatele E-koruny. Polovina mezi subjekty, které přijímají E-korunu (firmy, obchody, živnostníky – dále obchodníci) a druhá polovina se dělí mezi běžné uživatele. Rozdělení se provádí podle bonusového hodnocení. Bonusové hodnocení se stanovuje u obchodníků dle celkové výše přijatých E-korun a u uživatelů dle celkové výše směněných Kč na E-koruny. Směna zpět z E-korun na České Koruny naopak snižuje bonusové hodnocení. Dělení mezi obchodníky bude ukončeno až ve chvíli, kdy bude státem zrušena daň z přidané hodnoty (DPH). Zbývá 0,0025%, to jsou prostředky na samotný provoz aplikace, její zabezpečení a další vývoj.

Druhá úroveň znamená začátek výplaty prvních „důchodů.“ Úmyslně v uvozovkách, protože začátek bude znamenat výplatu v řádu haléřů denně, ale nějak se začít musí. Druhé úrovně se dosáhne ve chvíli, kdy první uživatel (nikoliv obchodník), dosáhne maximální výše denní odměny, tedy 167 E-korun. Představme si to jako řadu nádob. Jakmile bude první nádoba přetékat, začne plnit druhou nádobu. Maximální denní důchod je ve výši 733 E-korun. Nárok na E-korunový důchod vznikne dosažením věku 55 let a současně aktivním užíváním E-koruny. V případě bonusového hodnocení ve výši nula je i denní odměna nebo E-korunový důchod ve výši nula.

O třetí úrovni již rozhodnou sami uživatelé. Součástí aplikace bude i volební část, kde budou uživatelé vybírat další směřování financí E-koruny.

V počátcích E-koruny bude poměrně často docházet ke zpětné směně. Obchodníci nebudou mít dostatek příležitostí k užití E-koruny. Přebytky budou nuceni směnit, aby mohli nakoupit zboží atd. V takovém případě dochází k následujícímu: 5% se dělí na tři části: 1% jde na poplatky, 1% se přesune do společného balíku (stejně jako denní úpis) a 3% zůstávají na krycím účtu. Poslední položka způsobuje, že reálný kurz E-koruny neustále roste. Hodnota E-koruny bude pouze růst. Prakticky neexistuje možnost, jak by mohla klesnout. S prostředky českých korun na krycích účtech se nijak nemanipuluje. Je to krytí připravené pro případ zpětné směny. K placení se používá E-koruna.

Jednoduchý příklad, jak to může vypadat:

Máme první dva uživatele: Adama a Boženu a jednoho obchodníka Jedničku. Zjednodušeně si každý uživatel smění (koupí elektronické směnky) a ihned u Jedničky utratí 1000,- Kč. Adam 1000,- Kč na 1000 E-korun a Božena 1000,- Kč na 1000 E-korun. Na E-korunovém účtu obchodníka Jedničky je 2000 E-korun, na E-korunovém účtu Adama je 0 E-korun, na E-korunovém účtu Boženy je 0 E-korun. Na krycím účtu je 2000,- Kč.

Přichází půlnoc a provede se denní úpis ve výši 0,1643% ze zůstatku na E-korunových účtech. Oba uživatelé mají 0,- Kč. Pouze od Jedničky se odečte 3,286 E-korun a 0,05 E-korun půjde na provoz. 3,236 se dělí 2, což činí 1,618 E-korun. Jedna polovina jde mezi obchodníky. Jelikož je jediný, dostává celou částku. Adam i Božena směnili stejnou částku 1000,- Kč, dostanou tedy oba 0,809 E-korun.

Účet obchodníka: 2000 – 3,286 + 1,618 = 1998,332 E-korun

Účet Adama: 0,809 E-korun

Účet Boženy: 0,809 E-korun

Provozní účet E-koruny: 0,05 E-korun

Kontrolní součet všech E-korun: 2000 E-korun

Krycí účet: 2000,- Kč

Kurz: 2000 E-korun / 2000,- Kč = 1,00000000


Druhý den bude matematicky složitější, ale prosím o trpělivost. Všechna desetinná místa jsou potřebná, protože je důležitý celkový součet, kde je jasné, že nedochází k žádným ztrátám. Ale abychom to příliš nezkomplikovali, necháme pouze dva uživatele a jednoho obchodníka.

Adam neprovedl žádnou transakci a má tak 0,809 E-korun.

Božena směnila 1000,- Kč a hned je u Jedničky utratila, zůstatek má tedy také 0,809 E-korun.

Účet obchodníka: 1998,332 + 1000 = 2998,332 E-korun

Provozní účet E-koruny: 0,05 E-korun

Kontrolní součet všech E-korun: 3000 E-korun

Krycí účet: 3000,- Kč

Kurz: 3000 E-korun / 3000,- Kč = 1,00000000


O půlnoci proběhne úpis ze všech účtů, protože všechny mají vyšší hodnotu než nula:

Adam má bonusové hodnocení 0,66666666 (celkově směněno Adamem 1000) / (Celkový počet E-korun 3000 / 2 uživatelé)

Průměr 1,2135 x 0,66666666 = 0,809 (přípis pro Adama)

Adam 0,809 – 0,001329187 (úpis) = 0,807670813 + 0,809 (přípis) = 1,616670813 E-korun

Božena má bonusové hodnocení ve výši 1,33333333 (celkově směněno Boženou 2000) / (Celkový počet E-korun 3000 / 2 uživatelé)

Průměr 1,2135 x 1,33333333 = 1,618 (přípis pro Boženu)

Božena 0,809 – 0,001329187 (úpis) = 0,807670813 + 1,618 (přípis) = 2,425670813 E-korun

Účet obchodníka: 2998,332 – 4,926259476 (úpis) = 2993,405740524 + 2,427 (přípis) = 2995,832740524 E-korun

Provozní účet E-koruny: 0,05 – 0,00008215 = 0,04991785 + 0,075 = 0,12491785E-korun

Kontrolní součet všech E-korun: 3000 E-korun

Krycí účet: 3000,- Kč

Kurz: 3000 E-korun / 3000,- Kč = 1,00000000

Druhý den Adam dostal odměnu, i když neprovedl žádnou transakci, a tak by ji dostával ještě třicet dní. Po třiceti dnech neaktivity systém označí účet jako neaktivní. Po tu dobu se z takového účtu provádí úpis, ale takový účet se nepočítá do průměru, ani se na něj nepřevádí přípis. Jakákoliv transakce na účtu ho opět zaktivuje na dalších třicet dnů.

Božena v druhém dni provedla další směnu, a tím zdvojnásobila svůj přípis. Každý kdo dává E-koruně život, dostává zpět přímo úměrnou odměnu. Směnami zpět, a tím zvedání kurzu, se vše začne komplikovat. Navíc při směně jde 1% k přerozdělení, což okamžitě zvedá aktuální přípis, ale snižuje samozřejmě výši přípisů příštích.

Ideální by bylo, aby přibývali uživatelé E-koruny, ale i obchodní místa, a také, aby jednotliví uživatelé pracovali s E-korunou dnes a denně. To vše závisí na každém z nás. Je to na nás – na lidech, abychom si zlepšili své životy. Abychom pomocí soudržnosti a součinnosti, prostřednictvím sounáležitosti, došli k tomu, aby se na této planetě realizoval ráj na zemi.

Tým E-Koruny z. s.

 1. E-Koruna

  Podělte se o svůj názor! Pište a sdílejte. Budeme se těšit na všechny komentáře.

 2. Profilový obrázek

  Dobrý den,
  bylo by dobré někde mít sekci “Otázky a odpovědi” vybrat často kladené dotazy a ty spolu s odpověďmi zveřejňovat.
  Docela by mě zajímalo technické řešení, na čem celý systém poběží a zda bude běžet paralelně na více nezávislých severech (kde fyzicky budou) a kdo k systému bude mít přístup, či jak bude spravovaný? Budou všechny transakce transparentní a jak to bude s anonymitou transakcí. Bude nějaká supervize nebo možnost kontroly nad systémem samotné komunity e-koruny?

  Držím palce a děkuji za odpověď.

  Přeji hezký večer Libor Školník

  • Profilový obrázek

   Dobrý den, otázky a odpovědi pomalu sestavujeme. Dejte nám chvíli.
   Na technické otázky neumím odpovědět a nevím jestli z bezpečnostního hlediska vůbec bude tato otázka zodpovězena.
   Transparentní budou pouze transakce ve veřejné správě. Soukromé účty a účty firemní budou anonymní.
   Poslední otázku asi nechápu úplně správně. Jakmile se spustí systém a poběží naostro, nebude možné v něm dělat změny. Vzorce budou pevně dány bez možnosti změny. Ve změnách se musí shodnout většina komunity. Potom přichází do hry takzvaní správci, kteří jsou náhodně vybráni mezi zakladateli. Vzájemně se neznají a ani jeden neví, kdo je další. Na začátku jsou tři. Poté na každých 10000 uživatelů přibude další. Jestliže se komunita usnese na změně systému, jsou správci vyzváni, aby vložili svůj kód k odemčení systému. Pokud nějaký správce nepovolí přístup, systém sám pověří náhradníka nového správce. Ten vloží svůj kód a zakomponují se změny. Poté se systém opět zamkne. Správci jsou také informováni v případě pokusu o prolomení systému nebo jakékoliv chybě, kterou odhalí nadřazený kontrolní program. Myslel jste tohle?

   • Profilový obrázek

    Dobrý den,
    děkuji v podstatě jste mi na většinu mých otázek odpověděl. Kdo by mi mohl podat informace o technické stránce projektu?
    Jde mi o to, zda se bude jednat o decentralizovaný systém, aby nešel jednoduše vypnout nebo napadnout. Z Vašich pořadů na SV jsem pochopil, že se asi bude jednat o obdobu kryptoměn (po technické stránce) s tím rozdílem, že emise nových e-korun bude vázána na jednotlivé uživatele a ne na těžaře. Přihlásí se nový uživatel a okamžitě dojde k vygenerování určité částky a když odejde z komunity e-koruny nebo umře, tak se zase ta samá částka odečte. Výše emise pro každého nového člena tedy bude po celou dobu trvání systému konstantní s tím, že se mohou parametry nastavené se spuštěním změnit, pokud se na tom většina komunity shodne? Pochopil jsem to správně?

    Děkuji a držím palce

 3. Profilový obrázek

  Zdravím Vás,

  V podstatě jsem to zkusil pochopil na příkladu, že dnešní ekonomika jede tak, že za něco zaplatíte třeba 1000kč a ten si je narve někde pod polštář a hromadí je. Tím pádem začne klasický koloběh nedostatku peněz a protože se hromadí a neobíhají, tak samozřejmě nezaměstnanost, protože zaměstnance nechce nikdo platit a ti nemají za co kupovat, protože právě ten jeden hromadí peníze. To je dnešní stav.

  Ekoruna – zaplatíte za něco 1000kč a pokud by si je někdo nechal, tak za to, že je on do něčeho neinvestuje, nebo nic nekoupí a dal by je pod polštář, tak měsíčně odevzdá 5%. No a to se nikomu nechce. Takže je ihned investuje, nebo za ně něco koupí. Tím podpoří další lidi. Ve finále pak dojde k tomu, že vy zaplatíte 1000kč někomu, ten zase koupí za ně něco, další taky a tak to může jít třeba 100x a na konci je někdo raději investuje do nové firmy, jako spolupodílník, než aby platil 5%.

  Výsledek porovnání dnešní ekonomiky a ekoruny – 1:100, protože v dnešní ekonomice díky jednomu zbohatlíkovi peníze leží, zatímco u ekoruny ta samá tisícovka oběhla 100 lidí a každému něco pomohla do života přinést, takže každý si za ni něco koupil a tím zaměstnal celý tým lidí, kteří zase tu tisícovku posunuli dále.

  Ekoruna je systém založený na neustálém pohybu peněz s tím, že největší boháči nebudou ti, co budou hamotit peníze ve “své bance”, ale ti, kteří spoluvlastní firmu, výrobní fabriku, nebo i nemovitost, prostě něco, co neustále peníze posunuje a nenechává je ležet ladem. Tím vznikne v podstatě obrovská základna pro zaměstnanost, místo nezaměstnanosti.

  Ekoruna má být taky založena na tom, že to bude čistě elektronická měna vázaná na jeden účet na osobu, který se bude neustále prověřovat, takže hned půjde zjistit, když si někdo neoprávněně peníze třeba hacknul. Předpokládám, že se tím v podstatě eliminují veškeré černé účty.

  Pochopil jsem to tak správně?

  Dotazy:
  – pokud všichni rychle investují ekorunu, aby nemuseli platit 5%, z čeho půjdou tedy nové peníze? A nebo tím, že peníze jsou neustále v koloběhu, se nepotřebují přidávat a bere se 5% jenom těm, co je mají stále na účtu?
  – jak zabráníte těm, co třeba někomu mohou hacknou účet, vyberou a měnu ihned smění s klasickou státní měnou? Protože to je asi jedna z mála možností, jak se ekoruně dostat na kobylku – ukrást a ihned směnit…

  Projekt je velmi zajímavý, ale na to, že běží skoro 2 roky, vám chybí medializace. Potřebujete poutavé dokumenty na YT vyrobené tak, aby poutavou formou ukazovaly výhody, v čem je ekoruna lepší proti klasické měně. Pak potřebujete oslovit co nejvíc lidí. Zatím o vás ví jen pár nadšenců. A taky byste měli naplánovat nějaké zkušební uvedení ekoruny do praxe, tedy dohodnout dodavatele určitého zboží, který je bude za tuto měnu prodávat a měnu pak investovat třeba do podniku. Pokud to už běží, pak se omlouvám za neinformovanost věci.

  Rad.

 4. Profilový obrázek

  neni mi celkom jasne ako to presne funguje ale myslienka je zaujimava, vo vseobecnosti to rozhodne vizera lepsie ako to co na slovensku mame (maju). Dufam ze ak system padne a pride k najhorsiemu tak nieco ako tato myslienka pride aj na SK.

 5. Profilový obrázek

  Dobrý den,
  je to skvělý projekt, velice zajímavý a řeší mnoho problému v ekonomice. Z mého hlediska konzervativce, mám jeden velký problém a to je energie. Co se stane, když vypnou proud? Nadnárodní korporace včetně bank (a tady hlavně bank) si to umí zařídit aby energie tekla tam, kde nebude e-koruna. Asi nepřicházím s ničím novým, ale vidím to tak, že zavádění e-koruny musí jít ruku v ruce s maximální decentralizací i zdrojů energie, a samozřejmě maximálně možné soběstačnosti menších splečenských celků (kraje, obce). S tím ale souvisí i odpolitizování správ těchto celků, tedy samospráva musí být vytvářena zdola dle místních potřeb, nikoli pak politickými subjekty, dle potřeb jejich. Ale pak by bylo zajímavé též řešit závislost (směnitelnost) e-koruny/Kč jistě by nemohla zůstat nikdy 1:1. Vše souvisí se vším, vše je v dnešní době provázáno a je třeba do toho hodit konečně vidle.


Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *