Skip to content

Novinky & články

Důležité informace, novinky, články a vše co se kde šustne

Woman is using phone.
Novinky
E-koruna

Vize realizačního týmu E-koruna

Česká republika je překrásná země v srdci Evropy. A srdce je zdrojem nejušlechtilejšího a nejmocnějšího citu: Lásky. Aplikace platformy E-koruna do společnosti brzy rozšíří počet na mnoho milionů uživatelů. V té chvíli se projeví praktický dopad řešení platformy E-koruna nejen na místní ekonomiku, ale i na samotné smýšlení jednotlivých obyvatel. E-koruna se s Láskou dělí, aby s Láskou mohla přijímat a to je zásadní změna v myšlení.

Více informací »

Hlavní informace o projektu E-koruna

Práce na tomto projektu se provádí výhradně s Láskou. Čeština pro tento druh Lásky nemá výraz, proto bychom to rádi objasnili. V řečtině pro ni existuje výraz „Agapé“, a je to láska nesobecká, láska pečující, láska bezpodmínečná, všeobecná láska k lidem a mezi lidmi. „Agapé“ (laskavost, oddanost) – pečující vztah, sladění vzájemných potřeb, v novodobém kontextu „pravá láska“ / dále jen Láska.

Více informací »