Hlavní informace o projektu E-koruna

Business People Data Information Technology Concept

Slovo láska v nás vyvolává mnoho představ. A co teprve Láska? Láska s velkým L je skutečnou, pravou láskou. V řečtině pro ni existuje výraz Agapé. Je nesobecká, pečující, bezpodmínečná, tedy zahrnuje všeobecnou lásku k lidem a mezi lidmi navzájem.

Vize realizačního týmu E-koruna

Česká republika je překrásná země v srdci Evropy. A srdce je zdrojem nejušlechtilejšího a nejmocnějšího citu: Lásky. Aplikace platformy E-koruna do společnosti brzy rozšíří počet na mnoho milionů uživatelů. V té chvíli se projeví praktický dopad řešení platformy E-koruna nejen na místní ekonomiku, ale i na samotné smýšlení jednotlivých obyvatel. E-koruna se s Láskou dělí, aby s Láskou mohla přijímat a to je zásadní změna v myšlení. Tato zásadní změna poté překročí hranice státu i kontinentu.