ekoruna_nove
Živá platforma vytvářející samostatnou, soběstačnou a svobodnou komunitu pro všechny svobodně smýšlející lidi.

Hlavní informace o projektu E-koruna

Business People Data Information Technology Concept

Projekt E-koruna.

Slovo láska v nás vyvolává mnoho představ. A co teprve Láska? Láska s velkým L je skutečnou, pravou láskou. V řečtině pro ni existuje výraz Agapé. Je nesobecká, pečující, bezpodmínečná, tedy zahrnuje všeobecnou lásku k lidem a mezi lidmi navzájem. Tohoto citu je schopen pouze Stvořitel, ani milenci, dokonce ani matky nedokáží projevovat tak úžasný proud náklonnosti a něhy, jaké se nám dostává od laskavého Vesmíru. To nám ale nebrání, abychom ji alespoň napodobili, pokud jde o naše hlavní záměry. Dát lidem něco, co je obohatí nejen materiálně, ale i duchovně. Ptáte se, co má s touto vizí společného E-koruna? Více, než by se zdálo. Spojit věci ekonomické a lidské v pravém slova smyslu se možná zdá být utopií. Nejsme zvyklí pohybovat se ve sférách, kde by kvetl obchod a jiné finanční záležitosti na bázi Lásky, a přesto je to možné. Pojďme si o tom trochu více popovídat.

Představme si základnu, tvořící slovo sounáležitost. Nejde jen o slovo, ale hlavně o jeho obsah. Náležet všem, být u něčeho spolu, mít společný cíl a vizi. Ramena této myšlenky tvoří součinnost a soudržnost. Touha společně tvořit a moci se spolehnout jeden na druhého, ohleduplnost, pomoc, dávání, zkrátka to, čemu říkáme prosociální chování. Děláme něco pro druhé a nečekáme, že nám bude vrchovatou měrou dáváno nazpět. To přijde samo, a to jako výsledek spolupráce všech ingrediencí do této láskyplné esence vložených. Nikdo nebude cítit tlak, manipulaci, strach ani faleš. Budeme společně tvořit lepší svět. Není to krásné? Je jasné, že nastal čas, aby se nově smýšlející lidé spojili, podali si ruce a přestali bojovat o moc. A čím je moc v současné době především měřena? Ano, penězi. A naším cílem je, aby se peníze staly součástí celkové prosperity lidí na celé planetě Zemi, ne jejím zlem, jak je dnes chápe většina lidí. A pokud peníze nechápou jako zlo, tak se jich bojí, natož aby je uměli přijímat s láskou a vidět v nich proud, energii, jíž ve skutečnosti jsou.

Jaké řešení tedy E-koruna přináší? Především vymýtí chudobu, spočívající v nerovnosti podmínek a příležitostí. Pak nastaví daně způsobem, aby lidi nevrhala do stále větší bídy a nebyli jí nejčastěji postiženi staří a nemohoucí lidé. To jsou základní věci, jež nové oběživo přinese. Mění je tak, aby byly v souladu s ekonomikou celého kosmického prostoru. Je to ekonomika, která dala vznik hvězdám, planetám, ale hlavně životu. Na něm a na neustávajícím oběhu peněz je E-koruna přímo závislá. Tento systém vede až k zázračné hojnosti pro všechny živé tvory. Je třeba si ale uvědomit, že o zázrak nejde. Je to příroda, dokazující nám dnes a denně, jak z jednoho obilného zrnka vzklíčí klas s desítkami dalších zrn, jež dají vzniknout dalším a dalším klasům. Jen a jen energie je důvodem, proč nám stromy přinesou desítky, stovky či tuny plodů ročně. A tak bychom mohli popisovat další procesy, založené na energii slunce, vody, větru, a to ve spolupráci s celým kosmickým prostorem a jeho fyzikálními zákony.

Pojďme použít tyto síly přírody jako podobenství s ekonomikou E-koruny. Nechali jsme se inspirovat přírodou a jako první jsme zvolili vodu. Ta je v přeneseném slova smyslu E-korunou, tedy penězi, ale ne obyčejnými, je to ryzí oběživo. Slunce je pro nás symbolem Lásky a gravitace znázorněním lidských potřeb. Všechny tři složky musí existovat ve vzájemné součinnosti, aby nedošlo k zastavení procesu. Co jsou peníze, ví každý, stejně tak víme, co jsou lidské potřeby. Jakou roli zde ale hraje Láska, tedy v přeneseném významu slunce?

Láska je symbolem dávání a dle zákona přitažlivosti se nám vše vyslané mnohonásobně vrátí. Nejde o vypočítavé a zištné dávání, ale štědrost srdce. Ego zde nemá místo. Nebudujeme měnu, z níž by prosperovala hrstka mocných, ale my všichni – lidé s něhou a laskavostí v nitru, lidé přející a pomoc poskytující. Víme totiž, že dáváním získáváme i my a nikdo přitom nezůstává stranou a bez prostředků.

Sluncem E-koruny, nekonečnou Láskou, je denní úpis. A ten stejně jako Láska nezná výjimky, tedy upíše všem denně z každého účtu 1,643 promile, aby se vše vzápětí vrátilo zpět. S Láskou se dělíme, abychom mohli s Láskou přijmout. Bez odpařování by nezapršelo. A stejně jako déšť přináší vláhu a život, tak půlnoční rozdělování nejdříve vymýtí chudobu a zajistí slušné prožití stáří. Projekt současně posiluje i finanční gramotnost lidí, učí je, jak s touto životadárnou energií hospodařit. A to přirozeně a nenásilně, bez stresu a strachu, co bude zítra. Tím to však nekončí. Díky kompatibilitě s kosmickým zákonem ekonomie bude brzy E-koruna vkládat energii i do zdraví, vzdělání, a nakonec všech sfér lidských potřeb. Připravme se na velkou jízdu, půjde o štědré a dostatečné prostředky pro všechny lidi dobré vůle. Proč? Protože příroda je štědrá a E-koruna je v jejím souladu. Láska totiž podporuje život, je nekonečná a její energie nevyčerpatelná. Ještě váháte přidat se k nám? Jsme tu pro každého a čekáme na vaše podané ruce. Jsme jedna rodina duší a budujeme svět založený na zcela jiných, přitom tak známých principech přírody a jejích zákonů. Láska spojuje, tak pojďme být společně celkem a jednotou v pravém slova smyslu. Těšíme se na vás.

Jaký je princip E-koruny?

E-koruna není nová měna! Je to ta stejná Česká Koruna jak ji znáte, jen se v prostoru E-koruny mění její charakter. Česká Koruna se na účtech E-koruny mění v Elektronickou směnku. Na začátku 1,- Kč = 1 E-koruna. Nemůže existovat jediná E-koruna (Elektronická směnka), která by nebyla krytá Českou Korunou. Na základě vkladu Českých Korun na krycí účet je připsán přímo úměrný počet E-korun. Ty jsou použitelné v síti E-koruny, a tím, že jsou kryté skutečnou státní měnou, jsou i směnitelné zpět na Českou Korunu. Směna zpět je provedena s poplatkem ve výši 1,643%. Vždy o půlnoci se z každého zůstatku na účtu provede úpis ve výši 0,1643% (to odpovídá 1,643 korun z každé tisícikoruny). Tento úpis v budoucnosti nahradí veškeré daně a poplatky. Ihned po provedení úpisu dojde k přerozdělení zpět k uživatelům E-koruny. Nejvýhodnější je tedy mít před půlnocí zůstatek ve výši nula E-korun.

Na samotném počátku, tedy na první úrovni, se celých 0,1618% dělí mezi uživatele E-koruny. Polovina mezi subjekty, které přijímají E-korunu (firmy, obchody, živnostníky – dále obchodníci) a druhá polovina se dělí mezi běžné uživatele. Rozdělení se provádí podle bonusového hodnocení. Bonusové hodnocení se stanovuje u obchodníků dle celkové výše přijatých E-korun a u uživatelů dle celkové výše směněných Kč na E-koruny. Směna zpět z E-korun na České Koruny naopak snižuje bonusové hodnocení. Dělení mezi obchodníky bude ukončeno až ve chvíli, kdy bude státem zrušena daň z přidané hodnoty (DPH). Zbývá 0,0025%, to jsou prostředky na samotný provoz aplikace, její zabezpečení a další vývoj.

Druhá úroveň znamená začátek výplaty prvních „důchodů.“ Úmyslně v uvozovkách, protože začátek bude znamenat výplatu v řádu haléřů denně, ale nějak se začít musí. Druhé úrovně se dosáhne ve chvíli, kdy první uživatel (nikoliv obchodník), dosáhne maximální výše denní odměny, tedy 167 E-korun. Představme si to jako řadu nádob. Jakmile bude první nádoba přetékat, začne plnit druhou nádobu. Maximální denní důchod je ve výši 733 E-korun. Nárok na E-korunový důchod vznikne dosažením věku 55 let a současně aktivním užíváním E-koruny. V případě bonusového hodnocení ve výši nula je i denní odměna nebo E-korunový důchod ve výši nula.

O třetí úrovni již rozhodnou sami uživatelé. Součástí aplikace bude i volební část, kde budou uživatelé vybírat další směřování financí E-koruny.

V počátcích E-koruny bude poměrně často docházet ke zpětné směně. Obchodníci nebudou mít dostatek příležitostí k užití E-koruny. Přebytky budou nuceni směnit, aby mohli nakoupit zboží atd. V takovém případě dochází k následujícímu: 5% se dělí na tři části: 1% jde na poplatky, 1% se přesune do společného balíku (stejně jako denní úpis) a 3% zůstávají na krycím účtu. Poslední položka způsobuje, že reálný kurz E-koruny neustále roste. Hodnota E-koruny bude pouze růst. Prakticky neexistuje možnost, jak by mohla klesnout. S prostředky českých korun na krycích účtech se nijak nemanipuluje. Je to krytí připravené pro případ zpětné směny. K placení se používá E-koruna.

Jednoduchý příklad, jak to může vypadat:

Máme první dva uživatele: Adama a Boženu a jednoho obchodníka Jedničku. Zjednodušeně si každý uživatel smění (koupí elektronické směnky) a ihned u Jedničky utratí 1000,- Kč. Adam 1000,- Kč na 1000 E-korun a Božena 1000,- Kč na 1000 E-korun. Na E-korunovém účtu obchodníka Jedničky je 2000 E-korun, na E-korunovém účtu Adama je 0 E-korun, na E-korunovém účtu Boženy je 0 E-korun. Na krycím účtu je 2000,- Kč.

Přichází půlnoc a provede se denní úpis ve výši 0,1643% ze zůstatku na E-korunových účtech. Oba uživatelé mají 0,- Kč. Pouze od Jedničky se odečte 3,286 E-korun a 0,05 E-korun půjde na provoz. 3,236 se dělí 2, což činí 1,618 E-korun. Jedna polovina jde mezi obchodníky. Jelikož je jediný, dostává celou částku. Adam i Božena směnili stejnou částku 1000,- Kč, dostanou tedy oba 0,809 E-korun.

Účet obchodníka: 2000 – 3,286 + 1,618 = 1998,332 E-korun

Účet Adama: 0,809 E-korun

Účet Boženy: 0,809 E-korun

Provozní účet E-koruny: 0,05 E-korun

Kontrolní součet všech E-korun: 2000 E-korun

Krycí účet: 2000,- Kč

Kurz: 2000 E-korun / 2000,- Kč = 1,00000000


Druhý den bude matematicky složitější, ale prosím o trpělivost. Všechna desetinná místa jsou potřebná, protože je důležitý celkový součet, kde je jasné, že nedochází k žádným ztrátám. Ale abychom to příliš nezkomplikovali, necháme pouze dva uživatele a jednoho obchodníka.

Adam neprovedl žádnou transakci a má tak 0,809 E-korun.

Božena směnila 1000,- Kč a hned je u Jedničky utratila, zůstatek má tedy také 0,809 E-korun.

Účet obchodníka: 1998,332 + 1000 = 2998,332 E-korun

Provozní účet E-koruny: 0,05 E-korun

Kontrolní součet všech E-korun: 3000 E-korun

Krycí účet: 3000,- Kč

Kurz: 3000 E-korun / 3000,- Kč = 1,00000000


O půlnoci proběhne úpis ze všech účtů, protože všechny mají vyšší hodnotu než nula:

Adam má bonusové hodnocení 0,66666666 (celkově směněno Adamem 1000) / (Celkový počet E-korun 3000 / 2 uživatelé)

Průměr 1,2135 x 0,66666666 = 0,809 (přípis pro Adama)

Adam 0,809 – 0,001329187 (úpis) = 0,807670813 + 0,809 (přípis) = 1,616670813 E-korun

Božena má bonusové hodnocení ve výši 1,33333333 (celkově směněno Boženou 2000) / (Celkový počet E-korun 3000 / 2 uživatelé)

Průměr 1,2135 x 1,33333333 = 1,618 (přípis pro Boženu)

Božena 0,809 – 0,001329187 (úpis) = 0,807670813 + 1,618 (přípis) = 2,425670813 E-korun

Účet obchodníka: 2998,332 – 4,926259476 (úpis) = 2993,405740524 + 2,427 (přípis) = 2995,832740524 E-korun

Provozní účet E-koruny: 0,05 – 0,00008215 = 0,04991785 + 0,075 = 0,12491785E-korun

Kontrolní součet všech E-korun: 3000 E-korun

Krycí účet: 3000,- Kč

Kurz: 3000 E-korun / 3000,- Kč = 1,00000000

Druhý den Adam dostal odměnu, i když neprovedl žádnou transakci, a tak by ji dostával ještě třicet dní. Po třiceti dnech neaktivity systém označí účet jako neaktivní. Po tu dobu se z takového účtu provádí úpis, ale takový účet se nepočítá do průměru, ani se na něj nepřevádí přípis. Jakákoliv transakce na účtu ho opět zaktivuje na dalších třicet dnů.

Božena v druhém dni provedla další směnu, a tím zdvojnásobila svůj přípis. Každý kdo dává E-koruně život, dostává zpět přímo úměrnou odměnu. Směnami zpět, a tím zvedání kurzu, se vše začne komplikovat. Navíc při směně jde 1% k přerozdělení, což okamžitě zvedá aktuální přípis, ale snižuje samozřejmě výši přípisů příštích.

Ideální by bylo, aby přibývali uživatelé E-koruny, ale i obchodní místa, a také, aby jednotliví uživatelé pracovali s E-korunou dnes a denně. To vše závisí na každém z nás. Je to na nás – na lidech, abychom si zlepšili své životy. Abychom pomocí soudržnosti a součinnosti, prostřednictvím sounáležitosti, došli k tomu, aby se na této planetě realizoval ráj na zemi.

Tým E-Koruny z. s.

Jedna odpověď

  1. Úžasný projekt,jdu do toho, určitě to vyjde. Čekala jsem na peníze. Vkládám 3000,,-kc a ráda bych se zařadila k zakladatelům!.behem listopadu a prosince mám v plánu rozjet e-shop s pleť. přízemi, a svými výrobky z vlny a přízí, ponožkami a spodním prádlem, obchod budu doplňovat a rozjíždět postupně, po revolucí jsem měla prosperující obchod a dopravovala jsem se ke kamennému obchodu. ze zdravotnich důvodů jsem kamenný obchod musela zavřít a pronajmout. Obchodování mě baví a dříve jsem v něm byla dost úspěšná. Tato zpráva je pouze pro zakladatele ,ne pro veřejnost!!
    IRIS je název mé firmy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *