ekoruna_nove
Živá platforma vytvářející samostatnou, soběstačnou a svobodnou komunitu pro všechny svobodně smýšlející lidi.

Tohle je skutečný ŽIVOT

Kulaté stoly

ŽIVOT

Kulaté stoly jsou prostředkem na cestě k sjednocení.

Sám jsem jen malá kapka v moři. Společně vytváříme oceán!

Přijmi prosím upřímné pozvání ke kulatému stolu, kde budeš sedět se mnou a dalšími lidmi, kteří rádi tvoří v harmonii celku. Rád bych Tě uvedl do společnosti, ve které budeš mít možnost navázat nová přátelství, získáš řadu známých, ale také kontaktů a příležitostí o kterých se Ti možná ani nesnilo. Otevře se Ti možnost větší finanční jistoty, rozšíříš si pracovní obzory, nebo dojdeš inspirací jiných k realizaci vlastní cesty podnikání, díky kontaktům na produkty, služby, ale hlavně lidi, které budeš mít možnost v průběhu kulatých stolů poznávat.

 

Připoj se, uvidíš a zhodnotíš. Osobně jsem již získal řadu nových přátel, větší rozhled ohledně finančních jistot do budoucna, včetně opory ve stále se rozšiřující a vzájemně spolupracující komunitě, kde se propojují u jednotlivých kulatých stolů lidé, kteří sdílejí svá nadání, poznání a talenty ku prospěchu celku. Lidem žijícím v pospolitosti se žije snadněji, protože se vzájemně podporují. Každý dělá to, co umí, co sám dovede nejlépe, co ho baví a tím přispívá do společného prostoru, který svou tvořivostí obohacuje, prosvětluje a mnohdy i rozzáří. Tato spolupráce dává reálnou možnost trvalé opory všem v prožívání života naplněného radostí ze společného tvoření.

 

Kulatý stůl je soukromé setkání, kterého se zúčastňuje v průměru “ideálně” 7 přísedících, předávajících si mezi sebou myšlenky, náměty, teze a inspirace posouvající a zvyšující kvalitu života jednotlivce i celku.

 

Kulatý stůl Jihomoravského a Zlínského kraje
Každé pondělí od 18:00
Pro odkaz pište na ekoruna@email.cz
Kulatý stůl Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Každé pondělí od 20:00
Pro odkaz pište na ekoruna@email.cz
Kulatý stůl Královéhradeckého a Pardubického kraje
Každé úterý od 18:00
Pro odkaz pište na ekoruna@email.cz
Kulatý stůl Libereckého a Ústeckého kraje
Každé úterý od 20:00
Pro odkaz pište na ekoruna@email.cz
Kulatý stůl Plzeňského a Karlovarského kraje
Každou středu od 20:00
Pro odkaz pište na ekoruna@email.cz
Kulatý stůl Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Každý čtvrtek od 20:00
Pro odkaz pište na ekoruna@email.cz
Kulatý stůl Středočeského kraje a Hlavního města Prahy
Každý pátek od 20:00
Pro odkaz pište na ekoruna@email.cz

Svobodné finance

Poznejte nové možnosti a ještě dnes si otevřete svůj E-koruna účet!