ekoruna_nove
Živá platforma vytvářející samostatnou, soběstačnou a svobodnou komunitu pro všechny svobodně smýšlející lidi.

Vize realizačního týmu E-koruna

Vize realizačního týmu E-koruna

E-koruna – naše vize

Česká republika je překrásná země v srdci Evropy. A srdce je zdrojem nejušlechtilejšího a nejmocnějšího citu: Lásky. Aplikace platformy E-koruna do společnosti brzy rozšíří počet na mnoho milionů uživatelů. V té chvíli se projeví praktický dopad řešení platformy E-koruna nejen na místní ekonomiku, ale i na samotné smýšlení jednotlivých obyvatel. E-koruna se s Láskou dělí, aby s Láskou mohla přijímat a to je zásadní změna v myšlení. Tato zásadní změna poté překročí hranice státu i kontinentu. A prostý český lid bude objektivní inspirací pro celý svět. Inspirací, že lze progresivně a úspěšně rozvíjet společnost na vlně součinnosti – soudržnosti – sounáležitosti. S otevřenou možností se k této vlně kdykoliv připojit. Jsme to právě my lidé, kteří se ve spolupráci spojujeme, abychom v sounáležité harmonii aplikovali řešení. Řešení tak zásadních problémů, že posune celé lidstvo o velký kus kupředu. Svět, jak ho známe, přestane existovat, protože se začne vytrácet strach, zoufalství, chudoba a války. Náhle bude všeobecně známá jedna pravda, že tvořivá síla je mocnější než ta destruktivní a že podporovat život je prospěšnější než ho ničit.

Vize e-koruny

 • zavést postupně základní příjem pro každého občana
 • jako doplňková nadnárodní směnka (E-koruna je kryta Korunou českou a vzájemně si nekonkurují)
 • radikální zjednodušení daňového systému a automatizovaný výběr daně (jediná daň z držených elektronických směnečných prostředků)
 • osvobození podnikání od různých daňových a administrativních břemen

Pro pochopení je nutné porovnat ekonomiku současnou s ekonomikou e-koruny.

Co je společného pro oba hospodářské prostory:

ČR: téměř 10 500 000 obyvatel

V jejich oběhu cca 7 350 000 000 000 Kč, příp. E-korun (duben 2018)


Současné hospodářství s Kč (Korunou českou)

Státní rozpočet včetně nákladů na veřejné zdravotnictví: cca 1 800 000 000 000 Kč

Nejvyšší výnos je z plateb sociálního pojištění, kde jsou plátci především zaměstnanci (nejchudší část obyvatel).

DPH 15% / 21% + další daně, cla, k tomu různé slevy, výjimky…

Každý občan zaplatí na daních/1 měsíc: 8 000 až 12 000Kč (počítáno z 20 000Kč superhrubé mzdy, kdy sociální a zdravotní pojištění činí okolo 7 600Kč a nepřímé daně jako DPH nebo spotřební daně činí zbytek)


Hlavní zápory:

 • čím aktivnější (pracovitější) občan, tím vyšší daňové zatížení
 • simulovaný nedostatek (peněz apod.)
 • komplikovaný výběr daní, který nahrává daňovým únikům, vyžaduje dohled a persekuci firem a živnostníků (daňové kontroly, EET apod.)
 • pokles HDP = rozpočtová nouze, úpadek státní správy, škrty v rozpočtu, ale většinou navýšení státního dluhu.

Budoucí hospodářství s E-korunou

Každý občan/1 den: 167 E-korun jako základní příjem

Každý občan/1 měsíc: 5 010 E-korun

Každý občan zaplatí na daních/1 měsíc: 250 až 1000 E-korun (počítáno z příjmu 20 000 E-korun. Záleží na nastavení plateb). Cashflow tabulky příloha 1. a 2.

Poznámka: všechny daně, platby na sociální pojištění, platby na zdravotní pojištění atd. nahrazeny jedinou „daní“ 0,1643% denně ze zůstatku E-korun na účtu.

Státní rozpočet včetně nákladů na veřejné zdravotnictví: 4 410 777 262 500 E-korun (0,1643% x 365,25 dní = 60,010575 % ročně z celkového objemu 7 350 000 000 000).

Denní příjem:

7 350 000 000 000 x 0,1643% = 12 076 050 000 E-korun denně.

Denní náklady:

10,5 milionů obyvatel 167 E-korun denně jako nepodmíněný příjem

10 500 000 x 167 = 1 735 500 000 e-korun denně. (Při zavádění E-koruny tento příjem postupně stoupá)

3,5 milionů důchodců (odchod do důchodu v 55 letech) – průměrný důchod 733 E-korun denně:

3 500 000 x 733 = 2 565 500 000 E-korun denně. (Při zavádění E-koruny začíná výplata důchodů při dosažení objemu 102 000 E-korun na jednoho uživatele.)


Po zaplacení (důchodů) jako nejvyšší rozpočtové položky zbývá ještě více než dvojnásobek:

roční rozpočet státu (bez důchodů a hmotné nouze): 2 837 893 250 000 E-korun.

Prostředky na další rozpočet (ministerstva, veřejné zdravotnictví, školství, obce, města atd.):

7 775 050 000 E-korun denně.

Hlavní zápory: NEJSOU ZNÁMY

Hlavní výhody:

 • V současné době nepředstavitelná ekonomika zbavena veškerých daní ze zisku, z příjmů, z obratu, z přidané hodnoty. Skutečná svoboda podnikání. Možnosti realizace jakéhokoliv nápadu.
 • Jediná daň je z peněžních prostředků. Je to rovná a spravedlivá daň, jejíž výše je spravedlivě tak vysoká, jak vysoký je podíl daného poplatníka na ekonomice. Chudí lidé platí nejnižší v podstatě nepatrnou daň.
 • Stabilita E-koruny. E-koruna je chráněna „lidským životem“. Na zemi neexistuje nic cennějšího. Nastavili jsme krytí ve výši 700 000 e-korun na jednoho občana-uživatele E-koruny. Není to nahodilá výše. Množství E-korun je rovno množství stávajících Kč. Tím je vyrovnaná hodnota a v okamžiku použití E-koruny nepoznáte rozdíl. Směna 1:1. E-korun nikdy nebude více, než je poměrná hodnota ke skutečnému počtu obyvatel, tím pádem nebude docházet k inflaci.
 • S E-korunou nejsou možné žádné spekulace. Směna na fiat měny pouze zvyšuje její hodnotu (kurz). Při směně přes centrální banku dochází k výběru daně jako by na deset dní dopředu, čili s 1,643% poplatkem. Ale 0,99% zůstávají na krycím účtu, čímž zvyšují kurz. V malém objemu výrazně, ve vyšším objemu zcela nepatrně.
 • Automatizovaný výběr daně a okamžitá výplata důchodů, základního příjmu, převody na účty státních organizací, škol, nemocnic, městských úřadů atd. zbavuje úředníky a státní zaměstnance stresu a obav z případného nedostatku. Co je rozpočtem přiděleno, se 100% načte každý den na příslušný účet. Přirozený zánik korupce, protože vznikne opačný problém. Státní zakázky bude těžké realizovat, protože poptávka bude vyšší než možnosti firem je realizovat.
 • Už nikdy neuslyšíte větu: na důchody stejně nebude.

Scénář zavedení E-koruny: Model koexistence E-koruny s Korunou českou

Nová bankovní aplikace s funkcí elektronické peněženky ideálně propojí E-korunu s účtem v Kč. Při nákupu uživatel použije tuto aplikaci, která automaticky provede nákup elektronických směnek (E-korun), na účet obchodníka se převedou již E-koruny. Tím budou vznikat nové E-koruny. Souběžný běh bude trvat možná i desítky let. Důležitá je forma bankovek a mincí, kterou E-koruna nedisponuje. Existují závazky a pohledávky občanů a firem v Kč. Do úplného vyrovnání, musí být obě měny v koexistenci. E-koruna je doplněk, ne konkurence.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *